info@sunshineizm.com
0232 999 888 0

YABANCI DİL DESTEĞİ

Hizmet Kodu :
Ücret Bilgisi :

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu

Türkiye’de Özel Eğitim kuruluşu olarak Akademik Personeller ile İngilizce eğitimi veren Sunshine Academy, kalite bir eğitim verebilmek için Avrupa Dil Portfolyosu kapsamında eğitim vermektedir. Bunu yaparken NEDEN SUNSHINE SORUSUNU SİZİN YERİNİZE SORUYORUZ?

1-Rutin dışına çıkıp Türk insanının ve kurslardaki ortalama 8-11 saatlik egitimle yapılabileceklerin en iyisini yapmak için kendisi modeller üretebilecek personele sahiptir.

2-İzmir İngilizce Kursları arasında baktığımızda ağırlıklı olarak yeni mezun hocalar veyahut sadece İngilizce bilen eğitmenler kullanılmaktadır. Dil bilmek demek onu öğretmek demek değildir. İsterseniz bir yabancıya Türkçe öğretmeye çalışın bizi daha iyi anlayacaksınız. Kendimize bu kadar güvenmemizin altında kurucusu/çalışanı ile tamamen akademik gecmişe (en az 5 sene üniversite hocalıgı yapmıs olma şartı) sahip bir kurum olmamız yatmaktadır.

3-Yönetimdeki kisilerin de akademisyen geçmişse sahip olması ve hemen her dil kursunda yasanılan TÜCCAR-MÜŞTERİ bakış açısının dışında bir yönetim anlayısı… ASLA MÜŞTERİMİZ DEĞİL ÖĞRENCİMİZSİNİZ yaklaşımımızın ve başarımızın temelinde olan temel felsefe budur.

4-Fiyat politikamız diğer kurslara nazaran hem daha uygun hem daha esnektir. Bunu yaparken Akademik sınavlar /Çeviri işlemleri/Bornova ve diger sube gibi grup gelirlerinin çok aza indirgenip öğrencilerimize UCUZ ve KALİTELİ EĞİTİM olarak dönmesidir.

İzmir İngilizce kursları arasında 2013’te yerini alan İzmir’in en köklü akademik sınav hazırlık merkezi SUNSHINE ACADEMY sizlere makul ölçülerde çalışanın öğrenebileceğini ve yapabileceğini gösteriyor.
Kursiyelerimizin İngilizce bilgisi konuları, eğitim öncesinde Avrupa Dil Konseyi tarafından belirlenmiş 5 yetkinlik üzerinden 6 seviyeyi ölçen Avrupa Dil Pasaportu aracılığı ile tespit edilmektedir. Kursiyerlerimiz eğitim sonucunda kazanımlarını Akademik Eğitmenlerimiz tarafından birlikte değerlendirilir.
Fonksiyonel ve iletişimsel temele dayanan eğitim sistemimiz, İngilizceyi öğrencilerimizi sıkmadan, doğal ortamında öğretmeyi hedeflemektedir. Ayrıca eğitim, yardımcı materyaller ile desteklenerek dersler zevkli ve eğlendirici hale getirilmektedir. Derslerde konuşma, konuşulanı anlama, okuma ve yazma becerileri geliştirilmekte, öğrenilenler, görsel ve işitsel yöntemler ile işlevsel hale getirilmektedir.
Uluslararası geçerliliği olan seviye sistemi üzerinden yapılan eğitimler Akademisyenler ve Ana Dili İngilizce olan yabancı öğretmenler rehberliğinde planlanmaktadır.
Kur süreleri, seçilen programların yoğunluğuna bağlı olarak 1 ay ile 3 ay arasında tamamlanmaktadır. Bir kur 72 ders saatinden oluşur ama bu sadece aktif derstir yaklaşık 23 saatlik speaking ve writing club dersleri bu sürecin dısındadır ve tamamen ücretsizdir. Sunshine Academy 72 ders saatine ek olarak İngilizce konuşma, dinleme okuma ve yazma becerilerine katkı sağlayan ve öğrencilerimize ücretsiz olan aktivite sınıfları da mevcuttur.
Yabancı Dil Eğitimlerimiz Avrupa Dil Portfolyosu sistemine göre düzenlenmiştir.

A1 ( Elementary )
Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzer temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.

A2 (Pre- Intermediate)
Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.

B1 (Intermediate )
Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.

B2 (Upper Intermediate)
Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

C1 ( Advanced)
Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

C2 ( Proficient)
Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.

İspanyolca

Sunshine Academy İspanyolca derslerini verirken Uluslararası derecelere sahip Ana dili İspanyolca olan Formasyonlu eğitmenler eşliğinde eğitimlerini vermektedir.

Ayrıca, Sunshine Academy İspanyolca eğitimlerini, Avrupa Dil Portfolyosu Standardlarında öğrencinin kaydının alınmasından sonra öğrenci verilen eğitimden memnun kalmaması durumunda, ilk 12 saat içerisinde silmeyi ve kalan ödemelerini iade etmeyi garanti eder.

A1 ve A2 seviyelerinde Türk hocalarla eğitimlerine başlayan öğrencelerimiz B1 seviyesinden itibaren Ana Dili İspanyolca olan eğitmenler tarafından eğitimlerine devam etmektedirler.

Her kur sonunda Konuşma, Yazma ve Dinleme üzerine gerçekleştirilecek olan sınavlardan Çan Eğrisi (Çan Eğrisi minimum 70 puandır) ile seviye değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Sunshine Academy, 70 puanın altında kalan ve devamsızlık sınırını geçmemiş öğrenci tekrar aynı Kur eğitimini ücretsiz olarak vermeyi garanti etmektedir. İzmir İspanyolca kursları hakkında yeterli bilgiye sahip olamayabilirsiniz ancak İzmirde İspanyolca kursu olarak baktığımızda tek akademik ve kurumsal dil egitim merkezi olma hedefindeyiz.

İspanyolca Dil derslerini düzenli olarak takip eden bir öğrenci 5. Kur sonunda hedef dilin temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi edinmiş olmakla birlikte, yazılı metinleri genel itibariyle anlayabilir, günlük konuşmaları dinler, konuşmalara katılır ve çok karmaşık olmayan akademik ortamlarda kendini ifade edebilmektedir.

 

İtalyanca

Sunshine Academy’de eğitim alan öğrencilerimiz, 70.nci saatin sonunda Avrupa Dil Portfolyosuna göre A1 düzeyine ulaşırlar. Bu kursiyerler, kendini, ailesini tanıtabilir, üç temel zamanı (şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman) ve emir kipini kullanarak yol sorabilir, yol tarifi yapabilir, lokantada yemek siparişi verebilir, alışveriş yapabilir.

Orta kurları bitiren kursiyerler B1 düzeyine ulaşırlar. Bu düzeydeki kursiyerler, televizyon veya radyodan haberleri çok detaylı olarak anlamasa bile, genel anlamıyla takip edebilir, iş başvurusunda bulunmak için başvuru dilekçesi ve CV yazabilir, anadili konuşan bir İtalyan ile rahatlıkla görüşme yapıp onun dediklerini anlayabilir ve diyaloğu sürdürebilir. Yüksek kurları bitiren kursiyerler ise, Avrupa Dil Portfolyosuna göre C1 düzeyine erişirler. Bu düzeydeki kursiyerler kendi alanlarıyla ilgili makaleleri takip edebilir, rapor hazırlayabilir, alt yazı olmadan bir İtalyanca bir filmi seyredip anlayabilir ve bu film konusunda yorum yapabilir.

İtalyanca derslerinde kullanılan eğitim materyallerimiz Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine kavuşmaktadırlar. Sunshine Academy olarak öğrenciler ile belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

BENZER HİZMETLER