info@sunshineizm.com
0232 999 888 0

Çocuğunuzun Okul Başarısına Odaklanmak Sosyal Becerisini Nasıl Etkiliyor?

Çocuğunuzun Okul Başarısına Odaklanmak Sosyal Becerisini Nasıl Etkiliyor?

Okul başarısı, çocuğun bulunduğu seviyeye göre ortalamanın üstünde performans sergilemesi anlamına gelir. Fakat okul başarısı tek başına akademik başarıyı içermez. Başarı bir bütündür. Çocuğun okul başarısıyla bağlantılı bir diğer nokta da çocuğun duygusal ve sosyal gelişimidir. Bu gelişim ağı akademik başarıyla paralel ilerler.

Sosyal Gelişimi Yetersiz Çocuk, Potansiyeline Güvenmez

İnsanlar ilişkiler içinde gelişirler. Mevcut potansiyellerini ilişki içinde keşfeder, eksikliklerinin farkına varır, sorunlarla baş etme stratejilerini öğrenirler. Eğer bir öğrenci mevcut yeteneklerini yeterince geliştirememiş ise kendi potansiyeline güvenmez. Bu durum akademik başarıyı olumsuz etkiler. Çocuk kendi yeteneklerine güvenmediği için öğrenmeye olan merakı ve çabası söner gider.

Sadece akademik başarıya odaklanmak ise çocuğun sosyal zekasının gelişimini engeller. Hayatın akademik başarıdan ibaret olduğunu düşünmesi, kendisini sosyal ilişkilerden soyutlamasına neden olur. Bu durum okul sıralarından kalktıktan sonra da devam eder. Öğrenilen bu davranış iş ve eş yaşamına empoze olur. Bundan sonra edinilen her başarısızlık bir yıkım ve kayıptır.

Sosyal Becerinin Gelişmesinde Akran İlişkileri Önemlidir

Çocukların sosyal olarak kendini düzenleme becerisine sahip olması ancak akran ilişkileriyle gerçekleşir. Duygusal ve sosyal olarak gelişmiş çocuk sorumluluklarının farkındadır. Çocuğun sorumluluk sahibi olması akabinde akademik başarıyı zaten getirmektedir.

Akademik başarının ön koşulu bilişsel olarak gelişmişlik değildir. Sosyal anlamda gelişmiş olan çocuk yeteneklerine ve bilgisine güvenir. Yeniliklere açıktır. Olaylara farklı pencerelerden bakmanın, esnek düşünmenin sağladığı faydaların farkındadır.

Aileler ve Öğretmenler, Çocukların Sosyal Beceri Gelişimine Nasıl Katkı Sağlayabilir?

Öncelikli olarak, aile içinde kendisini ifade etme imkânı tanıyın. Çocuk iletişimi nasıl kuracağını ebeveynlerinden öğrenir. Kendini ifade edebilen çocuk ilişki kurmaya heveslidir.

Sosyal olarak gelişmesi için çocuğa okul dışında da fırsatlar yaratın. Yeni ilgiler keşfetmesi için seçenekler sunun. Sosyalleşmek için illa aktiviteden aktiviteye koşmanıza gerek yok. Çocuklar sosyal varlıklardır. Sunduğunuz küçük imkânlar bile onları geliştirir.

Ders aralarında ya da derslerde çocuklarla oynanan grup oyunları, ortak aktiviteler onlar için son derece öğretici ve eğitici niteliktedir. Çocukların sosyal beceriler kazanmasında en büyük aracın OYUN olduğu unutulmamalıdır.

Unutmayın başarı bir bütündür. Akademik başarıda, bilgi dağarcığından ya da okuma yeteneğinin erken gelişmesinden çok, duygusal ve sosyal gelişim belirleyici rol oynar.

SUNSHINE ACADEMY ÖĞRENCİ KOÇLUĞU